Livebrand medverkar som partner till Business Passion i syfte att hjälpa företag inom nätverket med produktioner av livemöten, konferenser och event. Livebrand äger och driver varumärket Soul Train, ett klubbkoncept som driver kryssningar, After Works på fyra platser i Sveriges samt företagsevent och nu senast Soul Train in The Park, en minifestival för 3000 personer på Solliden.
Soul Train har haft 750.000 besökare på 9 år, och växer stadigt med olika koncept.